Ta strona wykorzystuje pliki cookie. zamknij

REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO MENIMA Brand.

I Wstęp1. Sprzedaż produktów za pośrednictwem niniejszego Sklepu internetowego realizuje:

MNM BRAND
AMADEUSZ ŚMIERZEWSKI
I. Kłopotowskiego 2/47
03-717 Warszawa
Poland

NIP: PL 673-18-49-664

Numer konta bankowego

64 1910 1048 2407 0000 8847 0001

Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail:

menimaxvx@gmail.com.

2. Regulamin określa zasady funkcjonowania Sklepu i jest integralną częścią Umowy Sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

3. Ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto i nie obejmują kosztów dostawy.Definicje

4. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MNM Brand.

5. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

6. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.menimabrand.shop.

7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą.

9. Towar - produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy Sprzedaży.

10. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towaru zawarta na odległość między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.


Składanie zamówienia

11. W celu złożenia Zamówienia Klient zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

- wybrać produkt, lub produkty, klikając przycisk "Dodaj do koszyka"

- następnie z widoku koszyka kliknąć przycisk "Przejdź do realizacji zamówienia" lub “Finalizacja zamówienia”

- podać dane osobowe, wybrać sposób dostawy i płatności oraz zatwierdzić “warunki świadczenia usług”

- potwierdzić i opłacić zamówienie.

12. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę.

13. Klient ma prawo anulować Zamówienie.

14. Składając Zamówienie w Sklepie Klient akceptuje zasady niniejszego Regulaminu.

15. Momentem Zawarcia Umowy Sprzedaży między Sprzedawcą, a Kupującym jest wysłanie przez Sprzedawcę wiadomości, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, o przyjęciu zamówienia do realizacji.

Formy dostawy i metody płatności

16. Klient ma do wyboru następujące formy dostawy:

- przesyłka rejestrowana polecona priorytetowa (zamówienia na terytorium Polski),

- przesyłka Global Expres (zamówienia zagraniczne),17. Koszty dostawy Towaru są widoczne w trakcie składania Zamówienia.

18. Klient ma do wyboru następujące metody płatności:

- przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy

- płatność za pośrednictwem serwisu PayPal

- płatność za pośrednictwem serwisu PayURealizacja zamówienia

20. Dostawa Towaru odbywa się na terenie całego świata.

Orientacyjna czasy dostawy wg. Regulaminu usług Poczty Polskiej:

- Przesyłka Kurierska POCZTEX 48 Priorytetowa (D+2) 

- Przesyłka Polecona Priorytetowa (Europa D+7 / Ameryka Północna D+15 / Azja & Oceania D+22)

- GLOBAL Expres (Europa D+4 / Ameryka Północna D+7 / Azja & Oceania D+15)

21. Zakupiony towar wysyłany jest za pomocą metody dostawy wskazanej przez Klienta w formularzu zamówienia, na podany przez Klienta adres dostawy.

22. Zamówienia realizowane są w dni robocze w ciągu 24 godzin od zaksięgowania przelewu na koncie Sprzedawcy.

23. W przypadku braku możliwości skompletowania Zamówienia z powodu, niedostępności Towaru w magazynie lub uszkodzenia któregoś z zamówionych produktów, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem e-mailowo, lub telefonicznie w celu zaproponowania innego Towaru, lub zwrotu pieniędzy.

24. W przypadku wyboru metody płatności 

- przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy,

Klient zobowiązany jest dokonać zapłaty w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

25. W przypadku, gdy nie dojdzie do dokonania zapłaty przez Klienta w terminie określonym w pkt. 24, Sprzedawca może odstąpić od Umowy Sprzedaży.

Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Klientowi, pocztą elektroniczną na adres elektroniczny podany przez Klienta, oświadczenia woli o odstąpieniu. W takim przypadku umowa sprzedaży będzie uważana za niezawartą, a zamówienie za anulowane.Zwroty, reklamacje, wymiana towaru

26. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

27. Klient ma prawo do pisemnego odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Zwrot towaru musi nastąpić w terminie 14 dni od otrzymania towaru. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

28. Klient ma prawo do reklamacji Towaru niezgodnego z Umową Sprzedaży, lub posiadającego wady, informując o tym Sprzedawcę w terminie 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności przez Klienta, poprzez przesłanie formularza na adres: menimaxvx@gmail.com.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, ma on prawo do otrzymania Towaru wolnego od wad, nowego Towaru, obniżenia ceny, lub zwrotu gotówki. Klient może również wybrać z katalogu inny produkt o tej samej wartości.

29. Klient ma prawo do wymiany Towaru na inny. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru oraz jego ponownej wysyłki.30. Towary do zwrotu, reklamacji lub wymiany należy odesłać na adres:

MNM BRAND

Paczkomat Inpost KSC 01M

64-000 Koscian

518-989-898 Należy dodać do przesyłki adnotację z numerem zamówienia oraz w przypadku wymiany nazwę towaru na jaki ma zostać wymieniony.

W przypadku zwrotu należy dodać również numer konta na jaki ma zostać zwrócona należność.

Do zwrotu, reklamacji ani wymiany nie jest potrzebny dowód zakupu.

Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

31. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Klient ma możliwość:

-zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,

-skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Klient może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

32. Klient może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

II POLITYKA PRYWATNOŚCI - Dane osobowe i pliki cookies

     1.    Poniższa Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego Menimabrand.shop, zwanego dalej “Sklepem Internetowym".

     2.    Administratorem danych jest firma MNM Brand.

    3.    MNM BRAND dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.

§ 1 Jak zbieramy dane?

     1.    MNM BRAND zbiera informacje dotyczące osób fizycznych zwanych dalej “Klientami”.

     2.    Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

     a)    rejestracji konta w Sklepie Internetowym;

     b)    składania zamówienia w Sklepie Internetowym.

     3.    W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:

     a)    adres e-mail.

     4.    Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §4.

     5.    W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:

     a)    adres e-mail;

     b)    dane adresowe:

     a.    kod pocztowy i miejscowość;

     b.    kraj (państwo);

     c.    ulica wraz z numerem domu/mieszkania.

     c)    imię i nazwisko;

     d)    numer telefonu.

   

     7.    Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

     8.    Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym.

§ 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?

     1.    W przypadku dokonania rejestracji konta w Sklepie Internetowym dane Klientów wykorzystywane są w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem.

     2.    W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:

     firmie kurierskiej - Poczcie Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie.

     3.    Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP

     1.    Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez MNM BRAND na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez MNM BRAND produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.

    2.    MNM BRAND wykorzystuje dwa typy plików cookies:

     a)    Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.

     b)    Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

     3.    MNM BRAND wykorzystuje cookies własne w celu:

     a)    uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;

     b)    analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

     4.    Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

     5.    Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies. Należy wpisać te frazy w wyszukiwarkę internetową i postępować wg instrukcji:

     a)    przeglądarka Internet Explorer +usuwanie plików Cookie

     b)    przeglądarka Mozilla Firefox +usuwanie plików Cookie

     c)    przeglądarka Chrome +usuwanie plików Cookie

     d)    przeglądarka Safari +usuwanie plików Cookie

     e)    przeglądarka Opera +usuwanie plików Cookie

     6.    MNM BRAND może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez MNM BRAND przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.

     8.    Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do zewnętrznych stron internetowych. MNM BRAND nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§ 4 Dostęp do danych i zabezpieczenia

     1.    Dane osobowe zbierane przez MNM BRAND za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922).

     2.    Dostęp do danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego mają jedynie uprawnieni pracownicy MNM BRAND.

     3.    Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta. Lista podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim wskazana jest w § 2.

     4.    MNM BRAND zapewnia Klientom, którzy posiadają konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych osobowych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. Dostęp i modyfikacja danych osobowych możliwe są po zalogowaniu do konta w Sklepie Internetowym.

     5.    Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. MNM BRAND może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Sklepie Internetowym regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności, a w szczególności dochodzenia przez MNM BRAND roszczeń od danego Klienta.

     6.    W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła poprzez odpowiedni formularz widoczny przy logowaniu. Hasło jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej uniemożliwiającej jego odczytanie.

     7.    Menimabrand nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

     8. Na życzenie klienta jego konto zostanie usunięte przez administratora sklepu w ciągu 48 godzin.
III Postanowienia końcowe

1. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce Regulamin pod adresem:
http://menimabrand.shop/pl/content/3-regulamin

2. O zmianach w Regulaminie i Polityce Prywatności zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu adres e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania Regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy prawne.